Kegiatan Keislaman

Kegiatan Keislaman

  • Shalat Dzuha dan Muroja’ah Bersama
  • Pengayaan Baca Tulis Al-Qur’an Peserta Didik
  • Sholat Dzuhur, Ashar dan Sholat Jum’at Berjamaah
  • Kajian Keislaman Peserta didik
  • Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri
  • Kegiatan Idul Adha
  • Hari Bermuhammadiyah PCM Laweyan
  • Tahfizdul Qur’an / Ujian Sertifikasi
  • Gerakan Bersih Masjid
  • Muhammadiyah Cadre Competition’s